Μελέτες Πυρασφάλειας – Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Η Μελέτη Πυροπροστασίας (ενεργητική/παθητική) αλλά και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης ενός κτιρίου, είναι νομοθετική υποχρέωση και αφορά όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1988 και εντεύθεν.

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έγγραφο και απαιτείται για την αδειοδότηση καταστημάτων και λοιπόν χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και προϋπόθεση για την έκδοση του αποτελεί η ύπαρξη εγγεκριμένης Μελέτης Πυροπροστασίας αλλά και η υλοποίηση της.

Μελέτη Πυροπροστασίας

 

tehnikos_asfaleias_durtechΗ Πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο ξεχωριστούς τομείς

- στην Παθητική Πυροπροστασία

Με τον όρο Παθητική Πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

- στην Ενεργητική Πυροπροστασία

Με τον όρο Ενεργητική Πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι η Μελέτη Πυρασφάλειας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες ορθής κατασκευής των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας. Η Μελέτη Πυρασφάλειας δεν πρέπει να θεωρείται μια τυπική διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας διότι εκ των υστέρων έχει αποδειχθεί δυστυχώς ότι πολλά κτήρια ή επιχειρήσεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά διέθεταν το τυπικό χαρτί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν διέθεταν όμως σωστά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εγκαταστάσεις πυρασφάλειας.

 

Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

 

Η διαδικασία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας έχει ως εξής :
 1. Συντάσσεται και κατατίθεται Μελέτη Πυροπροστασίας (ενεργητική, παθητική ή και οι δύο ανάλογα με την περίπτωση του ακινήτου) ακολουθώντας το κατάλληλο -κατά περίπτωση- Νομοθετικό Πλαίσιο
 2. Εγκρίνεται η Μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το Ακίνητο
 3. Υλοποιούνται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή της επιχείρησης τα μέτρα Πυροπραστασίας που προτείνονται στην εγκεκριμμένη Μελέτη Πυροπροστασίας
 4. Κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
 5. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και εκδίδει το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

 

Ενδεικτικές κατηγορίες Κτηρίων για τις οποίες απαιτείται Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

 

 1. Οικίες
 2. Καταστήματα
 3. Χώροι συνάθροισης
 4. Αποθήκες
 5. Εργαστήρια
 6. Συνεργεία Αυτοκινήτων
 7. Σταθμοί Αυτοκινήτων
 8. Εμπορικά Κέντρα
 9. Παιδικοί Σταθμοί
 10. Ξενοδοχεία
 11. Γυμναστήρια
 12. Κατασκηνώσεις
 13. Εργοστάσια

 

Οι Υπηρεσίες μας

 

Η Durtech διαθέτει στο προσωπικό της έμπειρους και καταρτισμένους ηλεκτρολόγους/μηχανολόγους, εξειδικευμένους στον τομέα της πυρασφάλειας και υποστηρίζει κάθε είδους εφαρμογή πυρασφάλειας όπως Μελέτη Πυρασφάλειας, έκδοση και ανανέωση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.

 

Ενδιαφέρεστε για Μελέτη/Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας ;

Καλέστε μας σήμερα κιόλας για να μιλήσουμε απευθείας τηλεφωνικά