Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Νόμος 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος αλλά και ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτηρίων από αδειούχους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.

Πιστοποιητικά ΔΕΗ / Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) - Πότε χρειάζεται;

 

πιστποιητικό δεη durtech
Διεκπεραίωση ΥΔΕ με την εγγύηση Durtech

Η έκδοση Υ.Δ.Ε είναι υποχρεωτική για τις εξής περιπτώσεις :

 1. Για ηλεκτροδότηση Εργοταξιακής Παροχής
 2. Για κάθε νέα Ηλεκτρική Εγκατάσταση μετά την ολοκλήρωση της και πριν τεθεί σε λειτουργία, ώστε να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας.
 3. Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή τροποποιημένο τμήμα υφιστάμενης εγκατάστασης ( Τροποποίηση υφιστάμενης Εγκατάστασης )
 4. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από την νομοθεσία, έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης. (Επανέλεγχος Εγκατάστασης)

Ο επανέλεγχος μιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα πρέπει να διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

α. Κάθε 10 χρόνια για κατοικίες και ανάλογους χώρους ( κατ' ελάχιστον )
β. Κάθε 5 χρόνια τουλάχιστον για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες,  κ.α.),
γ. Κάθε 2 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες κ.α.)
δ. Τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα κ.α.)
ε. Τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.)  και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
στ. Σε ενδεχόμενη αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και εφόσων έχουν λήξει τα πιστοποιητικά ΔΕΗ.
ζ. Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.
η. Όταν ο πελάτης ζητήσει επαύξηση ισχύος παροχής Δ.Ε.Η.

 

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση ενός πιστοποιητικού ;

 

Αρχικά γίνεται έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Στην συνέχεια συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

 

Από ποια έγγραφα αποτελείται η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου);

 

Η νέα υπεύθυνη δήλωση αποτελείται από:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 2. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006)
 4. Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 5. Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων κτλ

Γιατί να επιλέξετε την Durtech για την έκδοση ενός Ηλεκτρολογικού Πιστοποιητικού :

 1. Έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία έχοντας αναλάβει πλήθος ανάλογων περιπτώσεων σε οικίες αλλά και επαγγελματικούς χώρους .
 2. Εκδίδουμε και παραδίδουμε το Πιστοποιητικό ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.
 3. Παρέχουμε ανταγωνιστικό κοστολόγιο με τιμές οι οποίες ξεκινούν από 24€ και κλιμακώνονται αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων του χώρου σας. ( Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτική ενημέρωση για το ακίνητό σας )
 4. Η Εταιρεία μας μπορεί να αναλαμβάνει να διορθώσει όλες τις κακοτεχνίες καθώς και οτιδήποτε χρήζει αλλαγή για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προ της έκδοσης Πιστοποιητικού.

24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη !

Ενδιαφέρεστε για Ηλεκτρολογικό Πιστοποιητικό ;

Μην διστάσετε να μας καλέσετε !

Ή ζητήστε μας Προσφορά μέσω της παρακάτω Φόρμας

και θα την λάβετε άμεσα στο E-mail σας !


Λίγα λόγια για την Durtech

Η Εταιρεία μας απαρτίζεται από επαγγελματίες πτυχιούχους Μηχανικούς με γνώση και πολυετή εμπειρία. Δραστηριοποιούμαστε στο τομέα των ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών υπηρεσιών καθώς και στον τομέα των συστημάτων πυρασφαλείας αλλά και εν γένει σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων που αφορούν κτηριακές ηλεκρομηχανολογικές υποδομές.